Docházkový a přístupový systém

Přehled doházky a přístupu do objektu firem, hotelů, kanceláří jsou nezbytností a proto vám nabízíme instalaci docházkových i přístupových systémů na míru.

Docházka Docházkový systém

Zaručí Vám přehled o docházce vašich zaměstnanců. Stačí Vám k tomu pouze terminál a identifikační prvek (karta, klíčenka nebo otisk prstu). Pracovník přijde, zmáčkne tlačítko (příchod, odchod, přestávka, doktor, ...) a přiloží svou identifikaci. Systém následně ukládá tyto informace na server, s kterými lze dále pracovat.

Do systému se můžete přihlásit pod přihlašovací jménem a heslem a jednoduše kontrolovat docházku celé firmy. Každý ze zaměstnanců může mít přístup k údajům o své docházce, přehledu kolik odpracovaných hodin má, kolik mu zbývá dovolené nebo kolikrát v práci chyběl. Změny v docházkovém systému budou umožněny jen osobám pověřeným vedením firmy.

Pokud máte pracovníky v terénu, můžou si docházku zaznamenat přes mobilní telefon. Aplikace zaznamenává souřadnice přes GPS, které ukazují kdy a kde byla docházka zaznamenána.

Samozřejmostí je exportování dat do mzdových programů na konci období.

Přístup Přístupový systém

Přístupový systém je moderní klíč od zámku. Zajistí vstup do objektů jenom oprávněním osobám a tento přístup zapíše do systému. Otevírání dvěří, ovládání turniketů, ovládání dveří obousměrně, sepnutí zámku nebo kontaktu. To vše lze řešit přístupovým systémem.

Čtečky jsou vnitřní i venkovní, mají různá zvukové nebo LED signalizace a montují se u vstupu do prostorů. Vše se napojí do tzv. „kontroleru“, který je srdcem celého systému a se kterým čtečky komunikují.

Umí řešit až 100 000 událostí, 30 000 uživatelů a 3 000 otisků prstů.

Celý systém komunikuje po TCP/IP nebo RS458.